+48 660-216-166
biuro@keya-gaski.pl

REGULAMIN


Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Klienci korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

1. Opłaty za zakwaterowanie w ośrodku określa cennik.
2. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej w dniu następnym do godziny 1000, prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
3. Klienci ośrodka zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).
4. Obowiązuje doba hotelowa od godz. 1500 w dniu przyjazdu do godz. 1000 w dniu wyjazdu.
5. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 2300 - 600.
6. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
7. Ze względu na nasilające się alergie u dzieci nie zezwalamy na pobyt zwierząt, ponieważ nie jesteśmy w stanie usunąć wszystkich pozostałości po naszych pupilach.
9. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
10. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w domku mienie klienta.
11. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
12. W obiekcie zabronione jest:
 • zakłócanie spokoju,
 • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ośrodka) bez wcześniejszego ustalenia z właścicielem jest zakazana. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 • smażenia ryb i potraw pozostawiających nieprzyjemny zapach (np. czosnek),
 • zabrania się palenia papierosów i używania otwartego ognia w domkach (palenie dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych).
 • 13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 • 14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
  15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
  16. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.

                      Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

         Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.keya-gaski.pl oraz na tablicy informacyjnej do indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych.

                      Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019r.